5.1. Management Monitor

Portaal om Management Monitor op te starten:

online.unit4multivers.nl
Inloggen met zelfde gegevens als Online portaal.
Geldt niet als extra gebruiker. Men kan dus online EN Management Monitor tegelijk gebruiken


Alleen gebruikers (unit4 portal gebruikers bedoel ik hier) die in Multivers,
een Windows aanmelding ingevuld hebben kunnen gebruik maken van de Management Monitor.

 

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de Management Monitor.

https://www.unidis.nl/direct-aanvragen/unit4managementmonitor/

Via online.unit4multivers.nl kunt u vervolgens inloggen met uw inloggegevens van de online omgeving.

De monitor wordt ongeveer 7 werkdagen na aanvraag geactiveerd.

 

Procedure Management monitor Online voor klanten waarbij accountant de administratie voert.

Via het service center kan de accountant de klant uitnodigen.

klant ontvangt een linkje waarop ze een inlogcode kunnen aanvragen bij Unit4.

Ze moeten dan akkoord gaan met de voorwaarden die hierin staan.

 

Middels de volgende link kunnen de release notes bekeken worden van de Management Monitor.

Middels de volgende link kan een overview / stappenplan, bekeken worden over de Management Monitor.

Deze pagina was: Nuttig | Niet nuttig